Pokračování frontového boje.

Zadání úkolů: Od jednotlivých CHPů – Patrola sporným územím s cílem prověřit zprávy o zničené vesnici, ztraceném průzkumném oddílu a nepřátelském velitelském konvoji.
Zúčastnili se:
Thunder – Boci
Spartan – Czepo, Šafi a Ragy.
Alpha – Atexor, VolTurin, Wutteon a Floki.
Punisher – Deathlord, Homik, Dalibor a Guláš.
Vixen – G1nom, DanGr, a Mik.
Event jsme zahájili na základně, která představovala naposledy dobyté FOB Ankara.
Oddíly se rozdělily, aby prověřily veškeré informace ode všech CHPů, které hlídaly na frontové linii. Následně došlo k propátrání sporného území konvojem Punisher, který narazil na několik nepřátelských kontaktů, které zlikvidovali.
Mezitím Spartan s Alphou prováděli předsunutý průzkum ke zkompletování přehledu o pozicích spojenců i nepřátel.
Následně došlo k přepadu a dobytí vesnice, kde byl zjištěn válečný zločin. OPFOR celou vesnici vyhladil a udělal si z ní nové FOB. Namístě se nacházel důstojník OPFOR, který se pokusil uniknout, nicméně byl na útěku zničen. Alpha získala informace o pozici nepřátelského kovoje a Spartan informace o GRADu, který doposud prováděl operace “Gilotina”. Po společném útoku na velitelský konvoj došlo k nedorozumění mezi jednotkami a vlivem toho byl s Vel. konvojem navázán kontakt ještě před příležitostí útok si připravit a naplánovat. Výsledkem byl zničený konvoj, ale naneštěstí i zničený poslední vyšší důstojník akce, schopný předat další relevantní informace.
Nicméně od zajatého vojáka se Alpha dozvěděla o útoku plánovaném na BLUFOR FOB (původně dobyté FOB Ankara), a tak se mohli připravit na obranu základny. Sotva se vrátili na základnu a začali připravovat obranná stanoviště už začala minometná palba. Následně dorazily i tanky, bvpčka a celý pěší prapor OPFOR. BLUFOR se podařilo základnu ubránit.
Ztráty byly na straně pěchoty i techniky, nicméně nijak tragické takže hodnotím kladně.
Celý průběh mise byl sice trochu nestandardní, ale kupodivu se všem jednotkám dařilo, do čeho se jen pustili, takže body za originalitu 🙂
Doufám, že se Vám hra líbila a pokud se prozatím nepodaří zprovoznit Lythium, tak uvítám jakékoli nápady na další akce s tím, že popř. budeme pokračovat ve scénáři a zkoušet veškeré varianty hry, tak abychom hráli pokud možno co nejoriginálnější možné varianty a pořádně jsme se vyblbli 🙂
Takhle z fleku mě napadá např. zřízení si vlastního FOB,
patrolování oblastí okolo FOB pro zajištění bezpečnosti,
Blitzkrieg s cílem zničit nepřítele v oblasti, kde budete působit atd atd. Zní to trochu Large Scale, ale dá se to udělat i v menším měřítku, kdyby nedorazilo moc lidí 🙂

Záchrana VIP a likvidace HVT

Dne 7.1.2018 (neděle), proběhla akce s cílem záchrany VIP a likvidace HVT. Jako dodatečný úkol bylo zadáno zničení HQ v civilní budově využívané nepřítelem.
Zúčastnili se:
Alpha team: Atexor, Floki, Wutteon a VolTurion.
Punisher: Boci, Finn, Guláš, Dorgo, Homik a Happen.
Spartan: Czepo, Ragy.
Vixen: Falcon, DanGr, Jany, G1nom, Blunder, Kriss a Mik.
Actual: Drake.
Po vybavení došlo k organizační schůzi velitelů, naplánoval se postup a ujasnilo se spojení s pořadím v konvojích.
Vyrazili jsme ze základny na stanovený výchozí bod k plnění úkolů. Po cestě jsme narazili na 2 IED, která jsme objeli. Následně jsme narazili na nepřátelský checkpoint, kde došlo k výbuchu posledního vozidla vlivem IED, které se ostatním podařilo nějak minout. Konvoj sjel z cesty pod terénní nerovnost a vystupující pěchota následně provedla čelní útok a obchvat. Cíle byly zničeny (6x pěchota a 1xGrad).
Následně jsme dorazili na výchozí bod kde jsme se dostali do kontaktu s pěchotou. Nepřítele jsme beze ztrát zničili.
Spartan byl vyslán provést průzkum a najít si pozorovací pozici. Při dalším postupu nás napadly dva nepřátelské tanky. Došlo k poškození jednoho MRAPu a ztrátě jednoho člena Punisheru.
Následně jsme pokračovali kombinovaným postupem na záchranu rukojmích. Postupně jsme likvidovali další kontakty. icméně na bodě vyznačeném úkolem jsme nenašli nikoho. Napadli nás další dva tanky a jeden z nich se bugnul (nešel zničit). Takže těžké ztráty a následně jsme jej “zničili” spojeneckým Abramsem. Pokračovali jsme dál a zjistili jsme, že ani HVT není na místě. Rozhodli jsme se tedy přeskupit a zaútočit na HQ. Po přeskupení jsme se jako konvoj vydali na HQ, prověřili jej, ale nikoho jsme nenašli. Místo bylo opuštěné. Nepřátelské patroly v dálkách úspěšně likvidoval Spartan a zbytek celku podminoval HQ, po pár technických problémech “zničil” HQ a v konvoji jsme se vrátili zpět na základnu bez dalších zastávek a problémů po cestě. Na základně proběhla hromadná porada a velitelé se vyjádřili k akci.

Moje závěry: Pracovat na individuálních schopnostech a znalostech. Věnovat se hlavně manévrům a dílčím úkonům (znalost cqb/sut, formace a manévry v rámci konvojů apod.). Spolupráce a komunikace v rámci oddílů a družstev. Nezaznamenal jsem žádné závažnější problémy, takže hodnotím velmi kladně! Akce jako taková byla v zásadě úspěšná 

Howg!

 

NOVÉ MOŽNOSTI HRANÍ DÍKY ALIVE

Opouštíme CUP, a Plně Přecházíme na RHS, a když už měníme, tak z gruntu. ALIVE mod “Advanced Light Infantary Enviroment” Dovoluje tvorbu misí v takovém rozsahu a s takovým množstvím nepřátelské AI, v jakém to doposud pouze za použití Editoru a scriptů nebylo možné. Naše Nová Mise Jejiž Alpha test právě probíhá na našem Private Serveru, díky tomu přináší obrovské množství akce a velmi bohatý herní zážitek.